top of page

Gitar kursumuz size ve öğretmenimize uygun gün ve saatte haftada bir gün bir ders saati özel ders şeklinde yapılmaktadır. Gitar derslerimiz klasik gitar, elektro gitar, akustik gitar, bas gitar ve jazz gitar olarak sınıflandırılmaktadır. Başlangıçta öğrenilmesi gereken teknik çalışmaların ardından sizlerin de isteğine göre bir eğitim programı uygulanabilmektedir. Hangi müzik türüne ilgi duyuyorsanız, öğretmenlerimiz o yönde donanımlı ve çalgınıza hakim hale gelebilmenizi sağlamaktadır.

Herhangi bir yaş sınırlaması olmadan, hayatınıza renk getirmeyi amaçladığımız gitar derslerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşınız.

GİTAR KURSU İÇERİĞİ

-Gitarın ve gitar ile kullanılan aksesuarlarının tanıtılması

-Gitar tutuş teknikleri

-Solfej armoni ve teorik bilgiler

-Gamlar, arpejler, akorlar, egzersizler

-Müzikal terimlerin öğrenilmesi

-Seviyeye göre çeşitli etüdler, parçalar

-Gitarın tarihçesi, müzik dönemleri, gitar repartuarı

 

GİTAR TARİHİ

Gitar 20. yüzyıl boyunca kendini dünyanın en popüler müzik enstrümanı olarak kabul ettirmiştir. Gitar uyarlanabilir, portatif ve cazibeli bir enstrümandır; çok yönlülüğü onun sınırsız bir çeşitlilikle kullanabilmesini sağlamıştır. Telli enstrümanların aynı anda hem akor hem de melodilerin çalınmasına olanak veren en pratiklerinden biridir. Gitarın sesi tüm dünyanın bütün ülkelerinde eşsiz bir form ve tür çeşitliliği ile duyulabilir. Etnik müzisyenlerden, gelişmiş bilgisayar sistemleri ile çalışan ve geniş bir malzeme dağarcığından yararlanan kompozitörlere kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

 

Modern Gitar

Geçtiğimiz 150 yıl boyunca gitar köklü değişikliklere uğramıştır. Düşük ses şiddetine sahip narin bir salon enstrümanıyken, günümüzde geniş bir çeşitlilikte ses rengi ve dinamiğine sahip bir enstrümana dönüşmüştür. Bazı modern tasarımlar kültleşerek moda haline gelmiş, tüm yaş ve kültür düzeyindeki insanlar için müzikal anlatımın başlıca ögelerinden biri olmuştur…

 

Gitarın Tarihçesi ve Kökenleri

Gitarı andıran bir enstrümanın 15. yüzyıldan önce, rönesans döneminde Avrupa’nın Akdeniz bölgesinde var olduğu bilinmektedir. 13. ve 14. yüzyıldan kalma betimlemeler kuş tüyü bir pena ile çalınan “8” şeklinde bir enstrümanın varlığını gösterir. Yine bu döneme ait bazı kaynaklar “guitarra latina” adlı bir Latin gitarından bahseder. Gitar için müzik içeren kitapların tarihi 16. yüzyıla kadar uzanır. Bu kitaplarda her üç ve ya dört teli de ünison (Adı ve tınlayışı aynı olan notalar) biçiminde akort edilen çiftlerden oluşmak üzere dört telli bir gitardan söz edilir. En alt tel bazen bir oktavlık aralıkla akort edilirken en üst tel çoğunlukla tel çoğunlukla tektir.16. yüzyılda beş telli gitarlar da çıkmıştır. İlk gitarlarda sap kafası düz bir şekilde yerleştirilmişti ve akort burguları arkadan ayarlanıyordu. Bu tip gitarın klavyesi göğsü ile aynı seviyedeydi ve sekiz ile on arasında bağırsak ile bağlanarak yapılmış perdeleri(fret) vardı. Gövdesi bugünün standartlarına göre daha küçük ve daha az kıvrımlıydı. Sırtı bombeli yada düzdü ve ses deliği dekoratif bir parşömen veya ağaç işlemeleriyle kaplanmıştı. Bu tip gitarların kırılgan yapıda olması, değişen modalar, farklılaşan akortlama şekilleri ve metal tellerin kullanımı bir çok enstrümanın yok olmasına veya değişme uğramasına neden olmuştur.

İtalyanlar gitarın evriminde itici güç olmuşlardır. 6. çift tel 17. Yüzyılda  İtalyanlar tarafından eklendi(guitarra battente) ve Avrupa’da ki gitar yapımcıları da modayı takip ettiler.

 

Elektro Gitar

1920 lerin sonuna doğru Hawai ve caz gitarlara manyetiklerin eklenmesi ile elektro gitar doğdu. Elektro Gitar, sesini manyetikleri aracılığı ile elektrik akımına dönüştüren ve bir amplifikatör ile bu akımdan ses elde edilmesine olanak tanıyan bir gitar türüdür. Yarattığı sinyalin değiştirilebilir olması, ve zamanında bir devrim niteliği taşıyan yükseklikte bir sese sahip olması nedeniyle, kullanım alanı çok genişlemiş bir gitar türüdür.

Elektronikteki gelişmeler ile tonal olarak sınırları 1960’lardan sonra iyiden iyiye artan elektro gitar, günümüzün en bilindik enstrümanlardan  biri haline gelmiştir.

 

Elektro Gitar Türleri:

Katı (Solid) Gövdeli

Katı gövdeli gitarlar, masif gövdeye sahip, sesin doğal yollardan (gitardaki boşlukta yankılanarak) yükselmesine izin vermeyen tipte gövdelere sahip gitarlardır. Yüksek çıkış gücü olan ses kaynaklarının olduğu yerlerde (konser salonu gibi) geri beslemeyi en aza indirgeyen gövde türüdür. Fender firması, Strocaster ve Telecaster modelleri ile bu tip gövde yapımına katkıda bulunmuştur.

 

Boş (Hollow) Gövdeli

Boş gövdeli gitarlar, (aynı zamanda kıvrımlı üst yüzeyleri ile Archtop adını da alır) bir yükselticiye gereksinim duymaksızın zengin ton çıkarabilirler. Her ne kadar bu özelliğe sahip olsalar dahi, bu gitarlar da manyetiklerle kullanılmaktadır. Üst ve alt ağaç plakaları bir parçadan oyulmuş, yahut ısı ile preslenmiş ağaçlar olabilir. Bu tip gövdelerde keman ailesindeki gibi f delikleri bulunabilir. Bu tarz gövdeyi 1890 da tasarlayan ve dünyaya tanıtan, Gibson  firmasıdır.

 

Elektro Gitarın Kısımları

Sap

Gitarın klavyesinin de bulunduğu kısımdır. Klasik gitardan hem kalınlık hem de genişlik açısından daha ince olan elektro gitar klavyesi genelde 18 ile 24 arasında fret sayısına sahiptir. Sapın içinde genellikle truss rod adı verilen bir metal ayar çubuğu geçer. zamanla eğilen bir sap, bu vida yardımı ile eski haline geri getirebilir. Akort burguları en uçta bulunur ve genellikle metal bir aksama sahiptir.

 

Köprü

Gitarda telleri gövdeye bağlayan kısımdır. Zamanla değişim geçirmiş olmakla beraber, değişik varyasyonları mevcuttur. Bu aparat sabit yada oynar olabilir. Oynar olabilenler, bir kol yardımı ile telleri gerip gevşetebilir, dolayısıyla ince yada kalın tonlara kayma sağlanır. Genelde metalden olur.

 

 

 

Eşik

Gitarın sapında, telleri akort burgularına gitmeden önce sonlandıran kısımdır. Genelde metalden oluşur.

 

 

Manyetik

Gitarın teldeki titreşimleri aldığı kısımdır. Manyetik alanda telin titreşiminin içerideki bir sargıda akım oluşturması prensibi ile çalışır. Çift halinde (Humbucker) yada tek (Single) olabilir.

bottom of page